Skip to content


111% ökning av inkomst (RPM) på site med AdSense Custom Search Ads

Nu har jag testat AdSense Custom Search Ads ordentligt och är väldigt nöjd med resultaten.

Störst effekt har jag fått med Jobblediga.se som nu gått upp 111% i RPM (intäkt per tusen sidvidningar) om man jämför med innan jag började optimera och använda AdSense Custom Search Ads. Nu hade jag troligen kunna öka en del genom att bara byta ut de vanliga annonsformaten, men inte så här mycket. På Gnosan.se så har jag ökat 97%.

Jag har testat mig fram till vad jag tycker är det optimala antalet annonser, som såklart beror på siten och hur många/hur man vill ha annonserna. Jag hade en annonsruta över sökresultatet, en under och en som sidebar. De under och över var 728px breda och sidebaren var 160 bred. Jag testade då med 1-5 annonser i varje annonsruta och jämförde med motsvarande resultat för Adsense for content 728*90 och 160*600 annonsrutor. Resultatet blev då att om man bara hade 1-2 annonser i varje ruta så blev RPM lägre jämför med Adsense for content, men för 3, 4 och 5 annonser så blev den högre. Högst hade 5 annonser. Eftersom RPM:en bestäms av CTR och CPC och fler annonser ger mer CTR, men kan ge lägre CPC så testade jag även att variera med olika antal annonser i annonsrutorna. Eftersom annonsrutan ovanför resultatet är den som genererar mest pengar, så lät jag den vara 5 annonser, medan jag varierade den under och sidebaren mellan 0 och 5 annonser. Jag fick då resultatet att 3-5 annonser gav mest men att det inte var så stor skillnad dem emellan (5 annonser gav lite bättre CTR men lägre CPC så det jämnade ut sig). Jag tyckte då 3 var bäst i de andra annonsrutorna för att det inte ska bli för mycket annonser.

Så min slutsats (för mina siter) är att det optimala är en annonsruta överst med 5 annonser och sedan 3 annonser i den under och som sidebar. Dock får man komma ihåg att till skillnad från Adsense for content, så visas det bara annonser om det finns relevanta annonser, dvs den fyller inte ut med något. Dvs finns det bara 2st relevanta annonser så visas de bara i den översta annonsrutan, medan de andra är tomma. Detta kan också få till följd att det inte visas några annonser alls på din sida, för att det inte finns någon relevant annons. Men på det stora hela så visas det nästan alltid annonser, så du tjänar alltid på att använda AdSense Custom Search Ads bara du optimerar annonserna (visar tillräckligt med annonser).

Andra saker jag lärt mig är att när man mäter Adsense kanaler för AdSense Custom Search Ads, så måste de skapas under Söknätverket > Anpassade kanaler, eftersom detta är en söktjänst och inte vanliga Adsense for content. Samt att om man vill mäta flera kanaler i samma annonsruta (t.ex. en Toppannons och en Total för den översta annonsen) så gör man det med ett +-tecken mellan kanalerna:
‘channel’ : ’123456789+987654321′

Även om AdSense Custom Search Ads är bra på många sätt, så finns det en sak som jag stör mig på och som är en nackdel. Det är att du inte kan koppla det som du tjänat i Adsense for Search kanalen tillsammans med Analytics, så att du kan se vad en specifik sida har genererat. Vilket du enkelt kan med Adsense for content. Det kanske finns något dolt sätt att lösa detta, men jag har inte hittat det. Adsense kontot är ju redan kopplat till Analytics.

Detta inlägg avslutar min lilla artikelserie om olika tips för att tjäna mer pengar med främst Adsense, men det kommer mera när jag har nya erfarenheter att dela med mig. Har du också erfarenheter kring Adsense så skriv gärna i kommentarerna eller länka till detta inlägg och dela med dig också.

Posted in Tjäna pengar, Utveckling.